Vi har ikke ligget på latsiden selv om vi ikke har spilt sammen.
- De fleste har deltatt på instruksjoner, lytting og spilling til innspillinger via Zoom. - Noen har planlagt godt, slik at høsten er travel. Det er Lions-stevne, minnestund på.Sarabråten, parader og konsert i sentrum før vi setter kursen mot Fredrikstad og seminar. Der skal vi jobbe med et spennende program til høstkonserten i oktober og etter det er julekonsert som står for tur. - Og atter andre har pauset korpset under nedstengningen og glade er vi for at nesten alle kommer tilbake ?
Om du har kjent på savnet av spilling og sosialt fellesskap under disse månedene, er du hjertelig velkommen til å bli med hos oss. Vi øver hver mandag 18.30 i egne lokaler på Høyenhall skole. Selv med behørige covid-avstander er det mer enn nok plass til deg også ???