Æresmedlemmer

Æresmedlemmer i Østre Aker Musikkorps

Østre Aker Musikkorps har fem æresmedlemmer:

  • Bjørn Thoresen, utnevnt til æresmedlem i 2012.
  • Odd Jacobsen, utnevnt til æresmedlem i 2012.
  • Svein Lorentzen, utnevnt til æresmedlem i 2012.
  • Tom Bøttger, utnevnt til æresmedlem i 2014.
  • Lars Kirkbakk, utnevnt til æresmedlem i 2022.

Gjennom korpsets 65-årige virke har vi kun hatt syv æresmedlemmer. Vårt første æresmedlem, Rolf Nøddelund, døde i 1998. Herman Wahl døde 31. august 2009. Aase Tansem, døde 4. april 2022.

Bjørn Thoresen

Bjørn ble utnevnt til æresmedlem i Østre Aker Musikkorps i 2012.

Odd Jacobsen

Odd ble utnevnt til æresmedlem i Østre Aker Musikkorps i 2012.  

Svein Lorentzen

Svein ble utnevnt til æresmedlem i Østre Aker Musikkorps i 2012.

Tom Bøttger

Tom ble utnevnt til æresmedlem i Østre Aker Musikkorps i 2014.

Aase Tansem  

Aase har vært en av ildsjelene i Dameforeningen, men ikke bare der. Ingen har tall på hvor mange konserter, juletrefester eller hva det måtte være korpset har arrangert, der Aase har stått for kakebaking, kaffekoking og servering. Hennes pågangsmot og innsatsvilje kan mange ønske seg, og det var stor begeistring når Aase ble utnevnt til æresmedlem i Østre Aker Musikkorps i 1998. Aase døde 4. april 2022.

Rolf Nøddelund

Rolf var dirigent i ØAM i to perioder, først i perioden 1959-1982, deretter i perioden 1984-1988. Rolf’s engasjement og faglige dyktighet har preget ØAM's utvikling i større grad enn noen annen. Det var et beveget korps som tok farvel med Rolf fra Kampen Kirke i 1998, etter at han så plutselig ble syk og døde. Rolf ble utnevnt til æresmedlem i Østre Aker Musikkorps i 1980.  

Herman Wahl

Herman var leder for Østensjø Ungdomskorps og en av intiativtagerene til sammenslutningen i 1948/49. Etter dette har han hatt mange og viktige verv i ØAM. Herman har også vært aktiv i krets- og forbundsregi, hvor har han vært medlem av kretsstyret og en rekke utvalg og komiteer. I 1969 ble han valgt inn i styret i NMF, og på Landsmøtet i 1972 ble han valgt til Forbundets formann. Hermann ble utnevnt til æresmedlem i Østre Aker Musikkorps i 1984.  
Søk
Driftes av Styreportalen AS